Investovať do BOZP sa oplatí

Investovať do bezpečnosti a ochrany zdravia znamená myslieť na zdravie a pohodu zamestnancov, teraz aj v budúcnosti. Dnes (28.apríl) si pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to deň, kedy by sme sa mali zamyslieť a zhodnotiť, čo nás naučila  pandémia a pouvažovať nad tým, ako môžeme aj my prispieť k posilneniu riadenia BOZP na pracoviskách. 

Zároveň si dnes pripomíname aj pamätný deň venovaný obetiam pracovných úrazov.  V roku 2020 na Slovensku prišlo pri práci o život 32 ľudí. Ďalších 49 má po úraze trvalé následky, čo je o 8 menej ako v roku 2019 a o 27 ľudí menej ako v roku 2018. Investujte aj vy do BOZP a spolu budeme dbať na to, aby sa všetci zamestnanci vrátili domov každý deň ku svojim rodinám živí a zdraví.

Milan Mikula

Zdroje:
Národný inšpektorát práce: Facebook
Organizácia spojených národov: OSN

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.