Ako sa chrániť pred výbuchom?

AKO SA CHRÁNIŤ PRED VÝBUCHOM? Ochrana pred výbuchom je jedným z najdôležitejších súčastí bezpečnosti a požiarnej ochrany v prípade že sa týka Vašej prevádzky. Výbuchy sú obzvlášť nebezpečné z hľadiska následkov, preto aj v zmysle hodnotenia rizík vždy predstavujú výraznejšie riziká.  Problémom nie sú len veľké materiálne škody a dlhšie prerušenie prevádzky  (čo môže viesť firmu až k úpadku), ale aj reputácia a hlavne […]