BOZP – nutné zlo?

Je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci „nutné zlo“? Podnikatelia, firmy, inštitúcie majú niekedy tendenciu pristupovať k bezpečnosti ako k niečomu čo „musia“ spraviť, aby v prípade kontroly nedostali pokutu. Často hľadajú dodávateľa, ktorým im čo najlacnejšie a bez prílišných otázok vypracuje „dokumentáciu“. Často ide o šablónovitú a všeobecne koncipovanú „kôpku“,  kde vlastne nič zásadné […]