BOZP – nutné zlo?

Je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci „nutné zlo“?

Podnikatelia, firmy, inštitúcie majú niekedy tendenciu pristupovať k bezpečnosti ako k niečomu čo „musia“ spraviť, aby v prípade kontroly nedostali pokutu. Často hľadajú dodávateľa, ktorým im čo najlacnejšie a bez prílišných otázok vypracuje „dokumentáciu“. Často ide o šablónovitú a všeobecne koncipovanú „kôpku“,  kde vlastne nič zásadné nie je popísané. 

BOZP je síce povinnou súčasťou vášho podnikania od momentu kedy zamestnávate čo i len 1 zamestnanca (poprípade pri uskutočňovaní praktického vyučovania) no spôsob, rozsah a prístup k tejto téme je hlavne na vašich rozhodnutiach. Množstvo hlavne malých podnikateľov si často týchto povinnosti nie sú vedomí a vôbec ich neriešia.  Ak aj riešia tak len s vynaložením minimálneho úsilia, ako keby bolo toto pre nich určitým „nutným zlom“.

Rovnako ako alarm (zabezpečovacie zariadenie ) nie je povinnou súčasťou vášho domu, alebo bytu mnoho ľudí si ho inštaluje, dokonca pri určitom type poistenia môže byť aj povinné. Prečo to teda robia?  

Rovnako ako alarm vám môže dať pocit bezpečia a kľudnejší spánok, lebo viete že váš majetok máte zabezpečený a pod kontrolou, aj BOZP môže byť pre vás príležitosť, ktorú môžete využiť vo svoj prospech alebo problém, ktorý treba riešiť.

BOZP ako príležitosť 

Plninenie legislatívnych požiadaviek nie je len povinnou jazdou – nutným zlom, ale dáva vám zároveň možnosť sa zamyslieť nad smerovaním, organizáciou a efektivitou vašej spoločnosti.

Uvediem príklad: Politika BOZP – dokument , v ktorom si spoločnosť stanovuje základné východiská a smerovanie nie je povinný pre firmy do 11 zamestnancov v zmysle zákona 124/2006 §6 písm. k..  

Neodpovedať si však na tieto základné otázky je rovnaké ako keby ste nemali jasne určený podnikateľský plán. Prečo podnikám, akou formou, poprípade aké produkty prinášam, pre koho sú určené a čo je základnou funkciou spoločnosti napr. dlhodobá existencia, vytváranie zisku a ďalší rozvoj. – nutn

bakery-1868925_1920

Prečo by som sa mal v malom podnikaní zaoberať požiarnou ochranou?

Ako už plynie z názvu, ochrana pred požiarmi si dáva za cieľ predchádzať požiarom a  reagovať v prípade požiaru.

Vyhláška 121/2002 v zmysle §9 a 10 dáva možnosť nevypracovávať požiarny evakuačný plán, no má veľký význam sa zamyslieť ako prebehne evakuácia osôb a kto ju bude riadiť. Zbavuje nás teda nutného zla?

Akú ale toto predstavuje príležitosť pri mojom podnikaní? Je potrebné si uvedomiť aké následky môže mať požiar. Ak odhliadneme od ohrozenia životov, stále nám zostávajú vysoké škody na majetku. Ak aj nie sú priestory, tovar a vybavenie priamo zasiahnuté požiarom, sú znehodnotené zadymením, alebo vodou použitou pri hasení požiaru.

Tieto škody spôsobujú prerušenie činnosti a môžu byť pre malých podnikateľov, ale aj väčšie firmy až likvidačné.

Príležitosti na zvýšenie efektivity a zlepšenie hospodárskych výsledkov

Niektoré oblasti BOZP sa spájajú s výdavkami a nákladmi. Jedným z príkladov je prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP.

V stredných a väčších spoločnostiach sa môže jednať o náklady vo výške niekľko desiatok až stoviek tisícov eur.

Zákonná požiadavka zaväzuje vypracovať zoznam pridelovaných OOPP, a bezodplatne ich prideľovať zamestnancom. Správne riadený proces vám zabezpečí odstránenie plytvania a neefektivity, a to tým:

  • že je presne nastavené, ktorá pracovná pozícia má nárok na aké OOPP
  • správne vybrané typy s dlhšou životnosťou.
  • vedenie evidencie

niektoré firmy úspešne využívajú bezobslužné automaty a moderné technológie ako napr RFID.

Nechajte sa inšpirovať vyššie uvedným a zaraďte bezpečnosť k svojím prioritám a nie do kategórie „nutné zlo“.

Budeme radi ak sa obrátite na nás, aby sme vás inšpirovali.

MM safety – kontakt

Ukončím tento článok jedným stále aktuálnym citátom:

V nebezpečenstve je ten, kto nereaguje na beh udalostí. – citát

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.