Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV – sú povinné? Obsluha motorového vozíka je dôležitá a zodpovedná práca. Motorové vozíky sa delia do rôznych tried a skupín. Môžu byť motorové aj elektrické, nízkozdvižné aj vysokozdvižné. My ich pre potreby tohto článku budeme ďalej označovať ako VZV. Vysokozdvižný vozík je skvelým pomocníkom no aj častým zdrojom úrazov a […]