Kúrite v kancelárii ohrievačmi?

Kúrite v kancelárii alebo v byte  ohrievačmi? Používanie ohrievačov (elektrotepelných spotrebičov) nie je zakázané, no predstavuje zvýšené riziko vzniku požiaru a to najmä pri ich nesprávnom použití. Používanie tepelných spotrebičov upravuje : Vyhláška č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového […]