Aké povinnosti má firma v požiarnej ochrane a prečo potrebuje technika požiarnej ochrany?

Aké sú povinnosti v požiarnej ochrane? Právnické osoby musia plniť povinnosti uložené zákonom, ktorých podrobnosti sú ďalej upravené vo vyhláške. Sú uvedené v §4 zákona 314/2001 Z.z.  Zákon o ochrane pred požiarmi. Vymenujme si aspoň niektoré: vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky plniť opatrenia PO v miestach a pri činnostiach zabezpečovať školenie PO viesť dokumentáciu prevádzkovať a […]