Osobné ochranné pracovné pomôcky ako a prečo?

Načo slúžia osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP?

OOPP sú jedným z dôležitých prvkov BOZP. Umožňujú zamestnancom chrániť sa pred nebezpečenstvom rôzneho druhu. Kľúčom k správnej aplikácii je systematický prístup. Potrebujete správne vyhodnotiť riziká a určiť pred ktorými rizikami majú osobné ochranné pracovné pomôcky chrániť.

Často sa stretávame s dotazmi, alebo požiadavkami typu potrebujeme aktualizovať zoznam OOPP. No bez toho, aby ste úplne a presne rozumeli rizikám, a mali dobre vykonanú analýzu rizík to nie je možné. 

OOPP však nie je jediná a ultimatívna odpoveď na akékoľvek riziká. Namiesto toho je potrebné zachovávať túto postupnosť:

 • eliminácia/vylúčenie rizika
 • zníženie rizika opatreniami
 • uprednostňovanie kolektívnych opatrení pred individuálnymi
 • nahrádzanie rizikových prác
 • OOPP

Ako vidíte OOPP sú poslednou voľbou, ak už nemáte k dispozícii iné prostriedky. V praxi sa mnohokrát dostávajú do popredia na úkor vyššie uvedených.

Ďalším aspektom OOPP je kultúrny prínos, kde môžu zohrať pozitívnu úlohu v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Možno ste sa stretli už s firmami, ktoré používajú OOPP ako ochranné okuliare, alebo prilby, aj keď nie je žiadny zjavný dôvod – riziko. Toto je nezanedbateľný prínos kultúre BOZP.

 

 

Ako správne vybrať OOPP?

 

Ako sme už uvádzali vyššie, kľúčom k OOPP sú správne vyhodnotené riziká. OOPP môžu slúžiť k ochrane:

 • hlavy
 • sluchu
 • zraku a tváre
 • dýchacích orgánov
 • horných končatín (rukavice, rukávniky, odev)
 • dolných končatín (pošmyknutie, udretie)
 • kože a tela (krémy, zástery, ochrana pred pádom, ochranné obleky)

Aby sme vedeli správne zvoliť OOPP, musíme vedieť či nás ma chrániť pred fyzikálnymi faktormi (mechanické porezanie, udretie, elekrická energia, teplo…), chemickými, biologickými, alebo inými faktormi.

OOPP musia zohľadňovať aj komfort a vzájomnú kombinovateľnosť, a musí zodpovedať príslušným predpisom – normám. V oblasti OOPP je veľké množstvo noriem. Uveďme napríklad EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám.

 

Táto norma pojednáva o mechanickej odolnosti a udáva odolnosť triedou 1 až 4 resp. 5, a triedou A až F. Tieto triedy uvádzajú odolnosť voči oderu, prerezaniu, pretrhnutiu, prepichnutiu, a odolnosť proti prerezaniu ďalšou skúškou podľa EN ISO 13997.

Ako vidíte, nájsť správne OOPP môže byť komplexný problém, preto sa neváhajte obrátiť na skúsených profesionálov. Kľúčom je okrem pochopenia rizík aj znalosť životnosti, moderných materálov a konštrukcie a v neposlednom rade aj zapojenie užívateľov do testovania.

Pozrite si video ako moderné materiály a vhodná konštrukcia dokáže ochrániť aj voči takým rizikám, ako je rýchlo sa pohybujúca reťaz motorovej píli pri lesných prácach.

Ako nevyhadzovať zbytočne peniaze na OOPP?

Pri používaní OOPP je potrené zabezpečiť aj nákup, pridelenie, vydávanie a starostlivosť o ne. To môže predstavovať komplexný proces objednávania, sledovania veľkostí, skladovania , prevádzky skladu, riadenie personálu a podobne. Častou „chorobou“ je nakupovanie čo najlacnejších OOPP nízkej kvality s krátkou životnosťou, ktoré sa potom masívne no neadresne a neefektívne prideľujú. Už po krátkom čase sú poškodené. Kľúčom je vybrať vhodné, moderné a odolné OOPP, ktoré vás ochránia a zaručia aj životnosť. Správne nastavený proces zároveň zabezpečí záznamy o prideľovaní a zamedzí plytvaniu. Pomôckou vám môžu byť aj výdajné automaty s RFID kartami.

 

Dúfame, že tento článok Vám pomohol získať základnú orientáciu v problematike OOPP. 

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.