Prínos HR v bezpečnosti

Prínos Human resources v BOZP

Často sa stretávame v praxi s tým, že oddelenia ľudských zdrojov sú poverené riešením tematiky BOZP. Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti je odrazom celej firmy jej vedenia a zamestnancov. Nie je teda jednoduché, aby jeden manager alebo jedno oddelenie sústredilo pod seba takúto tému.

Mnohé medzinárodné spoločnosti implementujú programy na zvyšovanie povedomia v BOZP. Príkladom môže byť napríklad firma DuPont.

Iniciatívy pod rôznymi názvami majú za cieľ zapájať management, zamestnancov a ďalšie skupiny do spoločného úsilia zvýšiť bezpečnosť. Možno ich poznáte pod názvami ako Safety first, Active safety, Journey to 0, CSR day, deň BOZP, safety day. Spoločným prvkom je aktívne zapájanie do diskusie a zaangažovanosť managementu a zamestnancov.

Tento prístup sa objavuje u zahraničných skupín, no je v možnostiach každej spoločnosti implementovať takýto, alebo podobný program, alebo komunikačnú kampaň.

Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do programov ako Bezpečný podnik, alebo zavedenie manažérskych systémov v oblasti BOZP ako napr. ISO 45001, ktoré si vyžadujú určité nasadenie a spoluprácu naprieč organizáciou.

Je dôležité získať správny uhol pohľadu a byť schopný identifikovať a vyhodnotiť riziká.

Koľko nebezpečných situácií vidíte na obrázku dole?

Ak ste napočítali 9 tak máte všetky predpoklady, aby ste aj vy ako líder prispeli k bezpečnosti vo firme. Stačí pravidelne navštevovať pracoviská, hovoriť s kolegami o bezpečnosti a nenechať žiadnu nebezpečnú situáciu bez komentára alebo nepovšimnutú. Nič viac, no ani nič menej.

Snažte sa nekontrolovať, ale komunikovať, vysvetľovať a hľadať cesty ako situáciu zlepšiť.

Ako sme si už povedali aj v článku o osobných ochranných pracovných pomôckach, základom je poznať riziká vo vašej spoločnosti. Nie náhodou má každá firma za povinnosť vypracovať hodnotenie rizík (zákon 124/2006 §6 písm.c,). Má aj vaša spoločnosť vypracovanú a aktuálnu analýzu rizík? Stiahnite si na konci tohto článku zadarmo šablónu pre analýzu rizík.

Nie je predpísané akým spôsobom sa musí vykonávať analýza rizík. Formuláre, matice, grafy, alebo iné kvantitatívne metódy. No keďže tento dokument má byť živý a má poskytovať prehľad, je vhodné zvoliť metodiku napríklad podľa normy ISO/TR 14121-2.

Využíva prehľadnú multiplikačnú tabuľku, kde pravdepodobnosť a závažnosť nadobúdajú hodnoty 1-5 a výsledné riziko teda 1-25.

Stiahnite si formulár pre hodnotenie rizík zadarmo.

 

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.