Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže stať. Pri príležitosti Svetového dňa BOZP vám prinášame zopár informačných videí. Veríme, že zvyšovaním povedomia vybudujeme bezpečné pracovné prostredie aj pre vašich zamestnancov. https://youtu.be/1_gUsaxPuG4https://youtu.be/w2vQovwT2Qs Zdroj: bozpforum.cz Ak potrebujete pomoc neváhajte […]

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP.  Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023   Aké zmeny priniesla nová legislatíva? periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! […]