Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP. 
Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023  

Aké zmeny priniesla nová legislatíva?

  • periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! z pôvodných 1x za 2 roky na 1x za 3 roky ( požiarne predpisy zatiaľ ostali nezmenené teda 1×2 roky v praxi tento nesúlad môže spôsobiť komplikácie)
  • lehota na pripomienkovanie pre zástupcov zamestnancov – 5 pracovných dní
  • zmeny vo vydávaní preukazov
  • ruší sa bezpečnostný technik (už nebude bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik ale iba bezpečnostný technik)
  • mení sa lehota na oznamovanie pracovného úrazu – 8 dní
  • zmena lehoty na ohlasovanie zmien u subjektov s vydaným oprávnením pre východu a vzdelávanie

Ako je už hore spomenuté zmeny periodicity môže spôsobiť nesúlad medzi lehotami školení v BOZP a požiarnej ochrane čo paradoxne môže zvýšiť počet školení a zvýšiť administratívnu náročnosť, kedy bude potrebné začať zvlášť sledovať školenia BOZP a OPP.

Skúsme si uviesť jednoduchý príklad v tabuľke.

  

do 2023

od 2023

školenia

1.rok

  
 

2.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

3.rok

 

1 (BOZP)

 

4.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

5.rok

  
 

6.rok

1 (PO a BOZP)

1 (BOZPa PO)

  

3 školenia

4 školenia

Zníženie administratívnej záťaže pri zachovaní stupňa bezpečnosti je vítané.

Paradoxne teda nenastáva zníženie administratívnej záťaže a zníženie počtu školení, ale opak teda zvýšenie počtu školení a zvýšenie administratívnej záťaže. Každopádne tento úmysel vítame a budeme veriť, že ešte nastanú také úpravy, ktoré nám toto zjednodušenie umožní aj pretaviť do praxe.


Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety


HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.