Bezpečne v letných horúčavách

Iste všetci poznáte ten pocit keď vás v lete na pracovisku vyčerpávajú vysoké teploty.

Ako sa vysporiadať s vysokými teplotami.

Teplota patrí medzi faktory pracovného prostredia, ktorá výrazne vplýva na ľudí. Základný regulačný rámec stanovuje Vyhláška 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Stanovuje 4 triedy práce, optimálne a prípustné teploty. Rozsah teplôt pre jednotlivé práce je veľký a nejestvuje správna odpoveď na otázku: Aká je optimálna teplota na pracovisku? Podľa triedy práce sa pohybuje od 17-27°C. Pri mikroklimatických podmienkach si spomeňme, že okrem teploty sú dôležité aj vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu. 

Aké opatrenia

Opatreniami na zníženie záťaže teplom sú najmä:
 
 • zmena trvania času práce (skrátenie pracovnej doby účinné najmä v poobedných hodinách)
 • posun začiatku pracovnej zmeny (napr. začiatok prac smeny napr. od 6:00 miesto obvyklých 8:00)
 • poskytovanie prestávok v práci (teplotné prestávky najmä v poobedných hodinách v čase najvyšších teplôt)
 • predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie
 • pobyt v klimatizovaných priestoroch 
 • striedanie zamestnancov
 • klimatizácia alebo nútené vetranie
 • tienenie okien a svetlíkov
 • sprchovanie a ochladzovanie
 • vhodný pracovný odev (suchý, ľahký, jednovrstvový odev, ideálne z prírodných materiálov chráni pred priamym slnečným svetlom, pri práci vonku aj ochrana hlavy a slnečné okuliare )
 • ľahká strava s dostatočným množstvom minerálov a vitamínov

Mimoriadne teplé dni

Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.
 

Pitný režim

 Dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu. Vodná bilancia by mala pozostávať asi z 2,5 litra, ktoré prijmeme a vydáme. Toľko sa vylúči tekutín priemerne za deň močom, potením, dýchaním a stolicou. Časť z tohto množstva si telo zvládne samo metabolizovať a v tele zachovať, ale na nás je, aby sme zvyšnú časť doplnili. Stravou a priamo vo forme tekutín by sme každý deň mali prijať aspoň 1,5 litra vody. Aj túto oblasť upravuje vyššie spomenutá vyhláška.
 

 

 

Vedeli ste že?

Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa. A teda je potrebné spracovať vnútorný predpis v súvislosti so záťažou teplom?

Ďalšie opatrenia

Na výslednú teplotu v budovách vplýva najmä technické riešenie. Najlepšie výsledky dosiahnete používaním klmiatizácie. No  aj správny režim vetrania a tienenia dokáže urobiť veľký rozdiel. Vhodné je vetrať najmä v noci a ráno kedy sú teploty nižšie a v prípade, že je vonku vysoká teplota neotvárať zbytočne okná a dvere. Tienenie má veľký význam najmä tam kde preniká intenzívne slnečné svetlo a teda aj teplo  slnečná strana budovy svetlíky a podobne.

MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.