Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta, a preto chcem s vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.

Samozrejme musím zachovávať mlčanlivosť a vynechať niektoré podrobnosti názvy a mená, no aj tak vás tieto príbehy môžu zaujať.

Táto udalosť sa stala pri stavbe budovy, ktorú si firma realizovala svojpomocne svojimi zamestnancami. Pri murovaní stien objektu bolo použité lešenie. Lešenie bolo profesionálne postavené odborne spôsobilými osobami a odovzdané do užívania na základe protokolu potiaľto všetko prebiehalo v poriadku.

Počas samotnej výstavby však už nebol žiadny dozor nad prácami vykonávaný. Pracovníci si chceli uľahčiť prácu, a na lešenie si napriek jeho limitovanej nosnosti naložili značné množstvo materiálu – tehál ( cca 1 paleta ).

Samozrejme, že lešenie nie je dimenzované pre takú vysokú záťaž a preťaženie viedlo k lokálnemu poškodeniu. Materiál sa zrútil dole. Bohužiaľ na nižších poschodiach pracovali další zamestnanci. Jedného z nich padajúci materiál zasiahol do hlavy a ťažko zranil. Ďaľšou chybou bolo, že zamestnanci nepoužívali prilby. Zranenia neskôr spôsobili smrť.

Nedodržaním bezpečnostných opatrení zbytočne vyhasol život. Do šetrenia tejto udalosti boli zapojené ďalšie zložky ako sú záchranne služby  no aj polícia a Inšpektorát práce. Tento prípad sa dostal dokonca až pred súd. Súdom bolo určené zavinenie na strane zamestnanca (poškodeného).

Dôležité je vždy predchádzať pracovným úrazom! Nie každý ma také znalosti a skúsenosti, aby vedel účinne predchádzať úrazom ako sú vyššie. Ak ste zamestnávateľ pomôže vám bezpečnostný technik, alebo bezpečnostnotechnická služba. V prípade, že ste napríklad stavebník, ale nie ste zamestnávateľ, môže sa jednať o koordinátora BOZP na stavenisku. V prípade malých stavieb stavebný dozor.

Ak máte záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte sa na nás obrátiť.

 

MM Safety


Kontaktujem MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Manažérske systémy ISO 14001 a energetická kríza

Manažérske systémy ISO 14001