Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.

Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže stať. Pri príležitosti Svetového dňa BOZP vám prinášame zopár informačných videí. Veríme, že zvyšovaním povedomia vybudujeme bezpečné pracovné prostredie aj pre vašich zamestnancov. https://youtu.be/1_gUsaxPuG4https://youtu.be/w2vQovwT2Qs Zdroj: bozpforum.cz Ak potrebujete pomoc neváhajte […]

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP.  Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023   Aké zmeny priniesla nová legislatíva? periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! […]

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci verzus kontrola BOZP

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciverzus kontrola BOZP Rád by som upriamil pozornosť na niektoré základné nedostatky z praxe. Firmy podnikatelia, právnické osoby, inštitúcie často nevedia, aké majú povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto je bohužiaľ veľmi bežné. Mnohí roky podnikajú vedú živnosť alebo menšiu firmu bez toho, aby tušili, že […]

Prínos HR v bezpečnosti

Prínos Human resources v BOZP Často sa stretávame v praxi s tým, že oddelenia ľudských zdrojov sú poverené riešením tematiky BOZP. Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti je odrazom celej firmy jej vedenia a zamestnancov. Nie je teda jednoduché, aby jeden manager alebo jedno oddelenie sústredilo pod seba takúto tému. Mnohé medzinárodné spoločnosti implementujú programy na zvyšovanie […]

Osobné ochranné pracovné pomôcky ako a prečo?

Načo slúžia osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP? OOPP sú jedným z dôležitých prvkov BOZP. Umožňujú zamestnancom chrániť sa pred nebezpečenstvom rôzneho druhu. Kľúčom k správnej aplikácii je systematický prístup. Potrebujete správne vyhodnotiť riziká a určiť pred ktorými rizikami majú osobné ochranné pracovné pomôcky chrániť. Často sa stretávame s dotazmi, alebo požiadavkami typu potrebujeme aktualizovať […]