Koordinátor BOZP na stavenisku

Ste stavebník, developer, realizátor alebo investor?

 • Viete, že legislatíva vyžaduje, aby ste mali na stavenisku zabezpečenú pozíciu Koordinátor BOZP na stavenisku?

  Túto činnosť môže vykonávať:

  • autorizovaný bezpečnostný technik 
  • stavebný dozor
  • stavbyvedúci (ktorý nesmie zároveň vykonávať funkciu stavbyvedúceho a koordinátora na tom istom stavenisku)

  Podľa veľkosti a rozsahu stavby pre vás zabezpečíme:

  • plán BOZP na stavenisku
  • školenie zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov
  • kontrolu, riadenie a dohľad nad postupom stavebných prác
  • návrh technických riešení a opatrení BOZP
  • plán súčasne vykonávaných prác
  • plán spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
  • fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku
  • dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov
  • skúšku prítomnosti alkoholu v dychu

Súvisiace služby