Lock out tag out

Lock Out Tag Out – Systém uzamknutia a odpojenia

 • Viete, že údržba je činnosť, kde častejšie dochádza k závažnejším úrazom?
  Viete, že úrazom je možné účinne predchádzať prostredníctvom systému Lock Out Tag Out (ďalej len LOTO)? 

  Systém LOTO izoluje energie a zabezpečí strojové vybavenie proti nežiadúcemu spusteniu. Ponúkame zavedenie systému odpojenia a uzamknutia LOTO.

  Podľa vašich potrieb vykonáme:

  • konzultácie a poradenstvo
  • LOTO audit
  • identifikáciu energií
  • výber vybavenia a spôsobov zabezpečenia
  • vypracovanie LOTO smernice
  • vypracovanie LOTO inštrukcií
  • označenie
  • zaškolenie zamestnancov