Manažérske systémy

MM SAFETY

Manažérske systémy

Strácate prehľad, kto vo vašej firme je za čo zodpovedný a aké činnosti vykonáva?

Pripadajú vám niekedy vaše procesy neefektívne alebo nefunkčné?

Obávate sa, že nemáte prehľad o legislatívnych požiadavkách a ich plnení?

Chcete popísať, nastaviť a zaviesť systém v oblastiach  BOZP, životného prostredia alebo energií?

Ako konzultanti a auditori vám pomôžeme zaviesť systém alebo vykonať interný audit.

  • STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Occupational health and safety management systems
  • STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Environmental management systems
  • STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Energy management systems

NAŠE

Referencie