Novinky

Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže

Čítať viac »

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP. 

Čítať viac »

Prínos HR v bezpečnosti

Prínos Human resources v BOZP Často sa stretávame v praxi s tým, že oddelenia ľudských zdrojov sú poverené riešením tematiky BOZP. Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti

Čítať viac »