Novinky

BOZP – nutné zlo?

Je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci „nutné zlo“? Podnikatelia, firmy, inštitúcie majú niekedy tendenciu pristupovať k bezpečnosti ako k niečomu čo „musia“ spraviť, aby

Čítať viac »

Ako sa chrániť pred výbuchom?

AKO SA CHRÁNIŤ PRED VÝBUCHOM? Ochrana pred výbuchom je jedným z najdôležitejších súčastí bezpečnosti a požiarnej ochrany v prípade že sa týka Vašej prevádzky. Výbuchy sú obzvlášť nebezpečné z hľadiska

Čítať viac »

Úrazovosť na Slovensku

Najdôležitejším cieľom v bezpečnosti pri práci je predchádzať pracovným úrazom. Rôzne  procesy od hodnotenia rizík, zavádzania osobných ochranných pracovných prostriedkov až po prevádzku technických zariadení, sledujú tento

Čítať viac »