O nás

MM SAFETY

Čo by ste o nás mali vedieť...

Divízia MM safety spoločnosti M 3 Development s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti BOZP a PO. Odborným garantom je Bc.Milan Mikula, konateľ spoločnosti, ktorý o sebe uviedol pár slov:

“Do oblasti bezpečnosti som sa dostal pred 15 rokmi na pozícii výrobného manažéra v spoločnosti Arcelor Mittal (strojársky priemysel). Mal som možnosť navštíviť a auditovať množstvo prevádzok od oceliarne cez valcovne, stredne veľké centrá a výrobné závody až po menšie prevádzky výroby a obchodu v  Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Nadobudol som potrebné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť. Stal som sa súčasťou programov zmeny kultúry bezpečnosti. Zároveň som mal možnosť absolvovať tréning komunikačných schopností (Dale Carnegie). Aplikácia týchto znalostí v prezentáciách a školenia BOZP má prínos v aktívnom zapojení účastníkov, ako aj v zvýšenej miere pozornosti.

V ďalšom svojom pôsobení som na pozícii manažér oddelenia BOZP zastrešoval priemyselný závod a vývojové centrum v automobilovom priemysle. Udržiaval som, viedol a zavádzal systémy, a tiež riadil investície BOZP. Ako divízny auditor a člen HSE Team (BOZP)som mal možnosť navštíviť a auditovať množstvo automotive závodov a rôzne automobilky v Európe – v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Francúzsku, Anglicku, Španielsku a Portugalsku.

Následne som BOZP a PO vykonával v technologickom start-up v oblasti vedy a výskumu (oil&gas), ústrednému orgánu štátnej správy a iným výrobno-obchodným spoločnostiam.

Všetky moje pracovné skúsenosti boli aktívne prepojené s vrcholovým riadením, ako aj operatívnou činnosťou, preto si zachovávam aj praktický náhľad. Počas mojej 15 ročnej kariéry som mal možnosť implementovať a certifikovať systémy BOZP, implementovať skupinové štandardy a vykonávať prácu koordinátora BOZP skupiny. Počas bezpečnostných koncilov a auditov som mal možnosť spoznať riadenie BOZP v praxi a komplexne auditovať v rôznych prevádzkach a štátoch.

Všetky tieto skúsenosti aktuálne aplikujem v divízii MM safety a prinášam vám osvedčené postupy z rôznych odvetví, ktoré vám pomôžu vytvoriť jedinečné bezpečné pracovné prostredie pre vašich zamestnancov.”

0
VYŠKOLENÝCH ZAMESTNANCOV
0
LOCK OUT TAG OUT INŠTRUKCIÍ
0
INTERNÝCH AUDITOV
0
ROKOV SKÚSENOSTÍ

PREČO SI VYBRAŤ

MM Safety

NAŠE

Referencie