Ochrana pred požiarom

MM SAFETY

Vlastníte, prevádzkujete alebo prenajímate si nehnuteľnosť?

Máte zamestnancov?

Ste vlastník alebo správca bytového domu či lesa?

Hrozí vám kontrola alebo pokuta?

Ochrana pred požiarom (ďalej OPP) pomáha chrániť majetok a zdravie, a zároveň uchráni vašu spoločnosť od škôd a finančných strát spôsobených požiarmi.

Vytvoríme  systém požiarnej ochrany špecificky pre vás

  • Zabezpečenie činností technika požiarnej ochrany – TPO
  • Školenie ochrany pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Preventívne protipožiarne prehliadky
  • Vypracovanie dokumentácie OPP
  • Spracovanie požiarnej identifikačnej karty, požiarneho evakuačného plánu, požiarnych poplachových smerníc, požiarnych poriadkov pracovísk a zavedenie požiarnej knihy

S dôverou sa na nás obráťte a využite naše skúsenosti.

NAŠE

Referencie