Vodič referent

Využíva vaša spoločnosť služobné vozidlá?

  • Chcete zvýšiť povedomie vašich zamestnancov o bezpečnosti pri riadení motorových vozidiel a zároveň o ochrane vášho majetku?

    Je povinné absolvovanie školenia pre vodičov tzv. “vodič referent”?

    Hoci toto školenie nie je podľa usmernenia NIP pre zamestnávateľov povinné  a Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel je právne neúčinná, je v súlade s dobrou praxou a zároveň vhodným spôsobom ako zvýšiť povedomie a zaistiť bezpečnosť pri vedení motorových vozidiel.

    Usmernenie NIP

    Takisto je možné pripraviť vzdelávanie na mieru aj v spolupráci s ďalšími profesionálmi a školenie doplniť o témy defenzívnej jazdy alebo napríklad jazdu na polygóne.

Súvisiace služby